Viktigt i hyreskontraktet

Utöver det som redan är skrivet om hyreskontrakt är det viktigt att specificera verksamhetens ändamål i hyreskontraktet. Om hyresgästen väljer att bedriva en annan typ av verksamhet, eller byta riktning på verksamheten, än vad som är skrivet i hyreskontraktet krävs det ett godkännande från hyresvärdens sida. Detta är för att undvika att den nya verksamheten inte skall störa grannar eller resten av omgivningen.

Som hyresvärd är det viktigt att klargöra i hyreskontraktet vilket skick som lokalen hyrs ut i. Om inget är angivet i hyreskontraktet antar man att lokalen hyrs ut i befintligt skick. Detta är vid tidpunkten då hyresavtalet börjar gälla. Det är då hyresgästens ansvar att återlämna lokalen i samma skick som när den övertogs. Hyresgästen är även ansvarig för att ersätta eventuella skador som uppkommer under hyresperioden.

Se alltid till att inkludera följande delar i ett hyreskontrakt:

  • Hyra

  • Hyresperiod

  • Reglering av hyran

  • Deposition

  • Underhåll

  • Uppsägningstid

Viktigt i hyreskontraktet - Hyr ut lokal