Uppsägning

Normalt sätt så definieras hyrestiden för lokaler med en bestämd tid, och inte med tillsvidare. Enligt hyreslagen så beror längden på en uppsägningstid på hur lång hyrestiden är. Är hyresperioden upp till tre månader så är skall uppsägningstiden vara minst en vecka. Är hyrestiden mellan tre och nio månader skall längden på en uppsägningstid vara minst tre månader. Är avtalet skrivet på mer än nio månader eller skrivet tillsvidare så gäller en uppsägningstid på minst nio månader. Dessa regler är tvingade, vilket betyder att detta man inte avtala bort det i hyreskontraktet.

Uppsägning - Hyr ut lokal