Prissättning

Till skillnad från hyresbostäder du kan hyra ut dina lokaler till det pris du själv vill. Med andra ord, det finns ingen maximal hyresgräns när man hyr ut lokal i andrahand. Vid uthyrning av lokaler är det marknaden som styr vad den slutgiltiga hyran blir. Hyresvärden och hyresgäster kommer tillsammans överens om vad lokalen är värd. Vanligtvis tar man hänsyn till lokalens skick, storlek, läge, modernitet samt extra faciliteter såsom AC, parkeringsplats, sophämtning, tvättstuga och storlek på skyltfönster. Ändras hyreskontraktet och hyran under tidens gång, måste hyran vara skälig. Om hyran anses oskälig kan situationen tas upp i hyresnämnden. Får hyresgästen då rätt kan denne få skadestånd. Som hyresvärd är det alltså mycket viktigt att ha koll på aktuella marknadshyror i området där lokalen som ska hyras ut ligger.

Kom ihåg att du som hyresvärd måste ange i andrahandskontraktet vad som ingår i hyran, och vilka kostnader som hyresgästen själv förväntas att betala. Du bör också uppskatta hur stora dessa kostnader förväntas att bli. Om du inte specificerar dessa extra kostnader för din hyresgäst kan du inte förvänta dig att din hyresgäst står för de kostnaderna. Det är också viktigt att specificera i hyreskontrakten hur betalningen ska ske. Om inget är skrivet angående detta i hyreskontraktet säger huvudregeln att hyran betalas en månad i förskott på angivet bankkonto.

I Sverige är det för närvarande hyresvärdarnas marknad när det kommer till lokaler. Antalet lediga lokaler har minskat under de senaste åren eftersom efterfrågan har ökat. Som hyresvärd är det därför viktigt att hyran på dina lokaler inte är för låg.

Glöm inte att du som hyresvärd fortfarande har skyldigheter för lokalen, även om den är uthyrd. Enligt Boverket är det du som hyresvärd som är ansvarig för att kontrollera radonhalten kring din lokal. Vid minsta osäkerhet vad som gäller, kom ihåg att du alltid kan vända dig till hyresnämnden.