Överlåtelse av hyresavtal

Som hyresvärd är det inte helt omöjligt att din hyresgäst vill överlåta sin verksamhet till en ny ägare. Dock krävs det att både hyresvärd och hyresgäst är överens om överlåtandet. Om du som hyresvärd inte svarar på det begärda överlåtandet från hyresgästens sida inom tre veckor, eller vägrar överlåtelse utan skälig anledning har hyresgästen rätt att säga upp hyreskontraktet.

Om den nuvarande hyresgästen väljer att lämna sin verksamhet till en ny ägare, har alltså den nya hyresgästen rätt till hyreskontraktet. Detta sker genom samtycke med hyresvärden eller via tillstånd av överlåtelse av Hyresnämnden. Den nya hyresgästen övertar då både rättigheter och skyldigheter som den äldre hyresgästen besatt. Har hyresgästen innehaft lokalen mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Ett tillstånd till överlåtelse kan också lämnas till hyresgäster som haft lokalen mindre än tre, dock endast om det finns särskilda skäl till denna överlåtelse. Särskilda skäl kan vara sjukdom, dödsfall eller annan betydande händelse som påverkar verksamheten.

En hyresgäst får heller inte hyra ut sin lokal i andra hand utan giltigt tillstånd och samtycke från hyresvärden. Som hyresvärd har du inte rätt att neka ett sådant tillstånd om du inte har en befogad anledning. Som hyresgäst får man hyra ut sin lokal i andra hand på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete ller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden.

Överlåtelse av hyresavtal - Hyr ut lokal