Allmänt om hyreskontrakt

Enligt hyreslagen finns det inga bestämmelser om hur ett andrahandskontrakt för en kommersiell lokal ska utformas, alltså är både skriftligt hyresavtal och muntligt hyresavtal accepterat enligt lag. Dock är det betydligt enklare att ha ett skriftligt hyreskontrakt om det skulle uppstå en eventuell tvist. Om någon part begär ett skriftligt hyresavtal, så skall det alltid skapas ett skriftligt hyreskontrakt.

Generellt finns det rum för större avtalsfrihet i avtal rörande lokaler och kommersiella fastigheter än i avtal rörande bostadslägenheter. Ett exempel på detta är det maximala hyrestaket på bostadslägenheter som inte existerar på den kommersiella hyresmarknaden. Dock finns det givetvis regler som du som hyresvärd måste ta hänsyn till.

På nätet kan du hitta en passande mall för hyreskontrakt som du som hyresvärd kan använda. Vissa mallar kostar en liten peng, medan andra är gratis. Dessa hyreskontraktsmallar kan vara en bra utgångspunkt vid utformningen av hyreskontraktet. Om du som hyresvärd väljer att använda en mall är det viktigt att lägga till eller justera hyreskontraktet efter just er situation. Det färdiga hyresavtalet måste täcka alla aspekter av omständigheter.

Om du som hyresvärd är osäker på ditt hyreskontrakt eller avtal med din hyresvärd är det en god idé att ta hjälp av en jurist eller advokat.

Hyreskontrakt - Hyr ut lokal