Frivillig momsregistrering

Som hyresvärd innebär frivilliga skattskyldigheten att du lägger på moms på hyran för verksamheter som omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. I gengäld får du göra avdrag för den ingående momsen för de kostnader som uppkommer i samband med uthyrningen av dessa verksamheter eller lokaler. Din hyresgäst får dra av den moms du tar ut på hyran, detta i enlighet med mervärdessattslagens regler.

Som hyresvärd bör du uppfylla vissa krav för att kunna bli frivilligt skatteskyldig. Dessa krav kan du läsa mer om i detalj hos Skatteverket. För det första bör du vara fastighetsägare, bostadsrättshavare, förstahands- eller andrahandshyresgäst och hyra ut eller på annat sätt upplåta någon form av verksamhetslokal. Som hyresgäst krävs det alltså att man sitter på antingen ett förstahandskontrakt eller ett andrahandskontrakt. Dessa kan vara för butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler m.m. eller hela kommersiella fastigheter till hyresgäst som stadigvarande använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet. Uthyrningen kan avse en hel byggnad, del av byggnad och annan anläggning som utgör fastighet. Det ska vara en klart avgränsad del i en fastighet för att den frivilliga skattskyldigheten ska gälla.

Har du funderingar kring momsregistreringsnummer, momsregistrering, momssatser eller andra funderingar tipsar vi dig om att besöka Skatteverkets hemsida.

Frivillig momsregistrering - Hyr ut lokal