Deposition

En deposition är en avgift som betalas av hyresgästen till hyresvärden som en säkerhet under hyresperioden. När hyresperioden är slut lämnas depositionen tillbaka, förutsatt att hyresgästen har skött sig i form av att lokalen fortsatt är i bra skick. Som hyresvärd är det viktigt att klargöra med hyresgästen vad som krävs för att depositionen skall lämnas tillbaka innan hyresperioden startar. Alternativ till deposition i form av säkerhet är borgen eller bankgaranti.