Avhysning pga annat än ekonomiska orsaker

Andra giltiga skäl för uppsägning av ett hyresavtal kan vara om hyresgästen använder lokalen till annat än vad som är avtalat, om hyresgästen förstör lokalen, om hyresgästen hyr ut lokalen utan tillåtelse eller om hyresgästen genom t.ex. buller, våld eller på annat sätt skadar egendomen.

Så fort du som hyresvärd blir medveten om en situation som motiverar ett avslutat hyreskontrakt, skicka en varning till hyresgästen där du anger en tidsfrist för att rätta till situationen. Skriv också att du annars har för avsikt att säga upp hyresavtalet.

Avhysning pga annat än ekonomiska orsaker - Hyr ut lokal