Vräkning

Om du känner dig manad att skiljas från din hyresgäst och det inte en fråga om uppsägning av hyreskontraktet, talar man om avhysning tillika vräkning. Den vanligaste orsaken till att hyresvärden vill avsluta ett hyreskontrakt är utebliven betalning av hyra, deposition eller andra kostnader i samband med hyresavtalet. I dessa fall kan det bli aktuellt att ta kontakt med Kronofogden.

I sådana fall skall du som hyresvärd efter den sista betalningsdagen skicka en formell underrättelse till hyresgästen om det saknade beloppet. Vanligtvis innehåller meddelandet information om att du som hyresvärd har rätt att säga upp hyresavtalet om den uteblivna betalningen inte kommer inom en avgiven tidsfrist. Hyresgästen måste ha minst tre dagar från mottagandet att betala det förfallna beloppet.

Ansökan om avhysning tillika vräkning gör du som hyresvärd till Kronofogden. Det är endast Kronofogden som kan avhysa en hyresgäst som inte väljer att flytta frivilligt. Som hyresvärd är det två steg som måste göras hos Kronofogden.

  1. Första steget som hyresvärd är att ansöka om ett beslut hos Kronofogden där hyresgästen skall betala sin hyresskuld. Detta kallas för utslag om betalningsföreläggande och handräckning.
  2. Steg två innebär att du som hyresvärd ansöker hos Kronofogden att verkställa beslutet om avhysningen, det vill säga utföra vräkningen.
Avhysning av hyresgäst - Hyr ut lokal